Skip to main content

Comforu.com โดย บริษัท ปัณศนุ จำกัด.. ขายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ราคาถูก

โทร 081-107-9688, 081-582-2207

หน้าแรก  ซอฟต์แวร์  Notebook  คอม PC  Server  Projector  Printer  กล้อง  เกี่ยวกับเรา  ลูกค้าของเรา  ติดต่อเรา   
AutoCAD LT 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007  โปรโมชั่น แค่ 2x,xxx เท่านั้น !!!
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขาย)
แถมฟรี Subscription, Training และ DVD Training !!!
 
 !!! รับส่วนลดพิเศษสุดๆ ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น !!!


 

 ตารางการอบรม AUTOCAD LT

 

ระยะเวลา : 1 วัน
 เวลา : 09.30-16.30 น.
 รอบที่ 1/55 อ 21 กุมภาพันธ์ 2556 (LT 2013)
 รอบที่ 2/55 อ 24 เมษายน 2556 (LT 2013)
 รอบที่ 3/55 อ 19 มิถุนายน 2556 (LT 2014)
 รอบที่ 4/55 อ 21 สิงหาคม 2556 (LT 2014)
 รอบที่ 5/55 อ 7 พฤศจิกายน 2556 (LT 2014)

 
ออโตแคด แอลที (AutoCAD LT) เป็นโปรแกรมช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD - Computer Aided Drafting/Design) พัฒนาโดยบริษัทออโตเดสก์ (Autodesk, Inc.) สหรัฐอเมริกา รุ่นล่าสุดของโปรแกรมในปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) คือ AutoCAD LT 2013 (รุ่นก่อนหน้าได้แก่ 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 เป็นต้น) 
 

โปรแกรมสำเร็จรูปออโต้แคด เป็นโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่มี
ความสามารถสูง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป โปรแกรมจึงมี
ราคาแพง ทำให้บริษัทหรือหน่วยงานขนาดเล็กๆ ไม่สะดวกที่จะจัดหามาใช้งานได้ ซึ่ง
ผู้ผลิตออโต้แคดตระหนักถึงเรื่องนี้ดี จึงได้ออกโปรแกรมออโต้แคดรุ่นพิเศษราคาถูก
ความสามารถสูง ออกมา โดยใช้ชื่อว่า ออโต้แคดแอลที
ออโต้แคดแอลที เป็นโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถ
ใกล้เคียงกับ ออโต้แคด รุ่นที่ 13 และ รุ่นที่ 14 แตกต่างกันที่ ออโต้แคดแอลที ไม่มี
ความสามารถในการสร้างโมเดล 3 มิติแบบแท่งตัน แฟ้มข้อมูลของออโต้แคดแอลที
สามารถใช้ร่วมกันกับแฟ้มข้อมูลของ ออโต้แคดรุ่นที่ 12 รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14 ได้โดย
ไม่ต้องปรับเปลี่ยนแต่อย่างไร ข้อดีของออโต้แคดแอลทีที่สำคัญ คือโปรแกรมใช้
ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์เช่นเนื้อที่ติดตั้งโปรแกรม หน่วยความจำหลัก จำนวนน้อย
กว่าออโต้แคดรุ่น 13 และรุ่น14 มาก ทำให้ออโต้แคดแอลที ใช้ได้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ราคาถูก และสามารถประมวลผลได้เร็วกว่าออโต้แคด เมื่อเปรียบเทียบ
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเดียวกัน

ดังนั้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานออกแบบโมเดล 3 มิติ แบบ
แท่งตัน โปรแกรมออโต้แคดแอลที จึงเป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณาไม่น้อยทีเดียว
 
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม ออโต้แคด แอลที

1. ปรับแต่งให้ใช้งานตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ง่าย
2. ราคาถูก
3. ใช้ง่าย
4. ใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์น้อย
5. ใช้โปรแกรมร่วมกันได้ในกับระบบเครือข่าย ติดตั้งโปรแกรมเพียงชุดเดียวบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแล้วกระจายโปรแกรม ไปให้ลูกข่ายใช้ได้เหมือนกันทุกเครื่อง ทำให้ประหยัด สะดวก และใช้โปรแกรมได้อย่างเต็มสมรรถภาพ
6. มีลักษณะการติดต่อกับผู้ใช้ เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟวินโดวส์ ทำให้ผู้ที่คุ้นเคยกับโปรแกรมไมโครซอฟวินโดว์ เช่น ไมโครซอฟเวอร์ด ไมโครซอฟเอ็กเซล สามารถเรียนรู้ และใช้งานโปรแกรมออโต้แคดแอลทีได้อย่างรวดเร็ว และในทางกลับกัน ผู้ใช้ โปรแกรมออโต้แคดแอลที ก็จะสามารถเรียนรู้โปรแกรมอื่นๆในไมโครซอฟวินโดวส์ได้ง่ายเช่นกัน
7. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติไมโครซอฟวินโดวส์ได้เช่น สามารถนำข้อมูลออโต้แคดแอลทีไปใส่เป็นเอกสารในโปรแกรมไมโครซอฟเวอร์ดเพื่อสร้างเอกสารคู่มือประกอบแบบ เป็นต้น
8. สามารถส่งข้อมูลเขียนแบบเป็นจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ไปที่ต่างๆทั่วโลกในระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง
9. มีตัวเลือกในการให้คำสั่งหลายแบบ เช่น สั่งจากบรรทัดคำสั่ง สั่งจากตัวเลือก หรือ สั่งจาก รูปกล่องเครื่องมือ
10. สามารถพิมพ์ค่าระยะความยาวของแบบได้โดยตรงไม่ต้องคำนวณหาค่าโคออดิเนต
11. การเขียนลวดลายลงในกรอบ ทำได้โดยกำหนดเพียงจุดเดียวในกรอบแทนการกำหนดจุดรอบกรอบ ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น
12. การพิมพ์แฟ้มข้อมูลทำได้รวดเร็ว และสามารถขอดูแบบก่อนสั่งพิมพ์ได้
13. สามารถอ่านข้อมูลออโต้แคด 10 , 11 ,12 , 13 และ 14 ได้โดยตรง
14. ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม ไม่เพียงแต่ใช้ในงานเขียนแบบเท่านั้น แต่ยังสามารถประยุกต์นำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกเช่น ใช้ทำรายงานใช้ทำรายการวัสดุ ใช้นำเสนอ เป็นต้น
15. สามารถแนบอิมเมจไฟล์ และ DWF & PDF UnderLays
สามารถอ้างอิงและใช้งานข้อมูลจากภายนอกได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพที่มีนามสกุล .jpg, .tif และอื่นๆ หรือจะเป็นไฟล์ประเภท สเปดชีทอย่าง Microsoft Excel รวมไปถึงไฟล์ฟอร์แมต DWF™ และ PDF Underlays สามารถนำมาใช้งานบนการเขียนแบบได้ อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องมือ snaps สำหรับสร้างตัวแบบที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตบนตำแหน่งพื้นที่ใหม่ให้สามารถเชื่อมโยงไปยังวัตถุที่อยู่ใน DWF หรือ DWF underlay ได้
16. สร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติแบบธรรมดาๆ หรือซับซ้อนได้จากเครื่องมือสร้างรูปทรงมาตรฐาน เช่น lines, arcs และ circle 
17. ปรับแต่งแก้ไขรูปทรงเรขาคณิตที่มีอยู่ด้วยคำสั่ง stretch, rotate และ scale 
18. เพิ่มคำอธิบาย เช่น ข้อความ ขนาด และตาราง
19. มีคีย์ลัดต่างๆ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการใช้งานด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่อยู่บนสกรีน เช่น การเปิดงานเขียนแบบทั้งหมด การกำหนดระยะกริด การจับวัตถุ (Object Snap), การเปิด-ปิดการทำงานของฟังก์ชั่นทำงานในแต่ละอย่าง อีกทั้งยังสามารถพิมพ์คำสั่งลงบน Command Line เพื่อให้ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 
System Requirement
Windows
For 32-bit AutoCAD LT 2013
Microsoft® Windows® XP Professional or Home edition (SP2 or later)
Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ Dual Core, 1.6 GHz or Higher with SSE2 technology
Or
Microsoft® Windows® 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium edition (SP3 or later) with an Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ dual-core processor, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology
 
1 GB RAM
1.4 GB free disk space for installation
1,024 x 768 VGA display with True Color
Internet Explorer 7.0 or later
Install from download or DVD
 
For 64-bit AutoCAD LT 2013
Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium edition; Microsoft® Windows Vista® (SP2 or later) Enterprise, Business, or Ultimate edition; or Microsoft Windows XP Professional edition (SP2 or later)
AMD Athlon™ 64 with SSE2 technology, AMD Opteron® processor with SSE2 technology, Intel® Xeon® processor with Intel EM64T support with SSE2 technology, or Intel Pentium 4 with Intel EM64T support with SSE2 technology
2 GB RAM
4 GB free disk space for installation
1,024 x 768 VGA display with true color
 
 
Macintosh Users
MacPro 4.1 or later; MacBook Pro5.1 or later (MacBook Pro 6.1 or later recommended); iMac 8.1 or later (iMac 11.1 or later recommended); MacMini 3.1 or later (MacMini 4.1 or later recommended); MacBook Air 2.1 or later; or MacBook 5.1 or later (MacBook 7.1 or later recommended)
Mac® OS X® v10.7 or later or Mac OS X v10.4.6
64-bit Intel processor
3 GB RAM (4 GB recommended)
2.5 GB free for installation (3 GB recommended)
All graphics cards on supported hardware
1,280 x 800 with true color (1,600 x 1,200 with true color recommended)
Apple® Mouse, Magic Mouse, Magic Trackpad, MacBook Pro trackpad, or MS-compliant mouse
Install from download or DVD